Techniki i narzędzia pracy mentalnej z młodym zawodnikiem – psychologia sportu dzieci i młodzieży

Techniki i narzędzia pracy mentalnej z młodym zawodnikiem – psychologia sportu dzieci i młodzieży

​Szkolenie adresowane jest do osób pragnących zdobyć praktyczne narzędzia i umiejętności pracy z zawodnikiem. Przedstawione podczas szkolenia ćwiczenia i techniki są bazą narzędziową dla psychologów, trenerów, rodziców, fizjoterapeutów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy stykają się z młodym zawodnikiem (w ramach treningu mentalnego, psychoedukacji, wspomaganie rozwoju, diagnozy). Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia poznanie najważniejszych umiejętności w psychologii sportu, od planowania pracy, po dobór odpowiednich interwencji i ich wprowadzenie. Omawiane techniki i ćwiczenia są bardzo dobrym sposobem nawiązania relacji z zawodnikiem, szansą na lepsze podążenie za jego potrzebami i pomocą w przepracowaniu wielu mentalnych trudności. Duży akcent położony jest na sposoby pracy z zawodnikiem, elastyczność i podążanie za zawodnikiem.

Program:

Część 1

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W TRENINGU MENTALNYM DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Miejsce treningu mentalnego w życiu młodego zawodnika— jak i kiedy pracujemy mentalnie? Budowanie motywacji do treningu mentalnego – jak wzbudzić zaangażowanie?
 • ABC treningu mentalnego— jak organizować czas, dobierać interwencje i planować etapy pracy mentalnej?
 • Być bliżej – interwencje skupione na budowaniu relacji z zawodnikiem.
 • Co jest wyzwaniem?— zestaw narzędzi diagnostycznych przydatnych w rozpoznawaniu rezerw i trudności.

Część 2

TRENING MENTALNY – PRZYDATNE NARZĘDZIA PRACY Z ZAWODNIKIEM

 • Ogień w sercu — techniki i interwencje przydatne w budowaniu motywacji i zaangażowania;
 • Moc jest w tobie – techniki budowania pewności siebie i wzmacniania adekwatnej samooceny;
 • Chłodna głowa – czyli techniki i interwencje wspomagające identyfikację i ekspresję emocji oraz radzenie sobie ze stresem;
 • Mów do siebie dobrze – techniki pracy z myślami i przekonaniami;
 • Wyobraźnia mistrza – o kreatywnym wykorzystaniu wyobrażeń w przygotowaniu młodego zawodnika;
 • Być „tu i teraz” – dopasowywanie typu koncentracji do konkretnej dyscypliny, techniki wzmacniania koncentracji u młodego zawodnika, jego odporności na dystraktory;

Korzyści z uczestnictwa:

 • Poznanie specyfiki pracy z zawodnikami, opartej na założeniach psychologii sportu, wspierających rozwój zawodnika
 • Skompletowanie zróżnicowanego zestawu technik i interwencji z zakresu psychologii sportu, możliwych do zastosowania w szerokim spektrum pracy psychoedukacyjnej;
 • Nauka doboru ćwiczeń dostosowanych do konkretnych problemów i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży;
 • Poznanie sposobów planowania i zastosowania interwencji w procesie treningu mentalnego młodego zawodnika.

Odbiorcy szkolenia:

Psychologowie, trenerzy, rodzice młodych zawodników, fizjoterapeuci, studenci psychologii lub AWF oraz osoby pragnące zdobyć praktyczne umiejętności pracy z zawodnikiem poprzez trening mentalny.

Forma:

12h szkolenia online

Inwestycja:

680 zł, w cenę wliczone są materiały szkoleniowe, materiały do ćwiczeń praktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia

Prowadzący:

Magdalena Kaczmarek (Kemnitz)– psycholog sportu certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,  instruktor sportu, olimpijka. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe Psychologia Sportu i studia podyplomowe Akademia Trenera. Uzyskałam Akredytacje Polskiego Komitetu Olimpijskiego (lata 2010 i 2015). Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako Trener Integralnej Postawy Gotowości Startowej Londyn 2012, oraz w ramach współpracy z zawodnikami grupami sportowymi na poziomie kadry oraz klubów sportowych. Umiejętności pracy z zawodnikiem rozwijałam w ramach  superwizji u profesora Jana Blecharza – psychologa klasy mistrzowskiej oraz Grażyny Ślifierz – superwizora Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam szkolenie Terapii Racjonalnego Zachowania, Coachingu, Technik Relaksacji i Mindfulness, Warsztaty Pracy z Ciałem,  oraz w ramach licznych szkoleń dotyczących psychologii sportu. Jestem współautorką książki. „Trening mentalny psychologia sportu w praktyce” M.Behnke, K. Chlebosz, M.Kaczmarek, Wydawnictwo Inne Spacery, /2017r. W ramach Strefy Psychologii Sportu prowadzę trening mentalny dla zawodników, współpracuję z trenerami i rodzicami młodych zawodników. Realizuję indywidualny trening mentalny oraz szkolenia i warsztaty psychologiczne związane z psychologią sportu oraz rozwojem umiejętności interpersonalnych dla trenerów, rodziców i zawodników.

 

Zamówienie

Bezpłatny

Zamów

Copyright © 2019 kursy.strefapsychologiisportu.pl